Αναστολή Πρακτικής Άσκησης από 7 έως και 30 Νοεμβρίου 2020 – Διευκρινίσεις για τηλεργασία

Αναστολή Πρακτικής Άσκησης από 7 έως και 30 Νοεμβρίου 2020 – Διευκρινίσεις για τηλεργασία

“Εξ’ αποστάσεως πρακτική άσκηση (τηλεργασία) μπορεί να γίνει μόνο εφόσον οι φορείς υποδοχής (ΦΥΠΑ) αποδέχονται την εξ αποστάσεως πρακτική άσκηση, δίνουν αυτή τη δυνατότητα σε ποσοστό 100% και το βεβαιώνουν εγγράφως”