ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Παρατείνεται η αναστολή της Πρακτικής Άσκησης έως τις 07/01/2021 (δείτε τη σχετική ΚΥΑ εδώ).

Κατ’ εξαίρεση:

“Η εξ’ αποστάσεως πρακτική άσκηση (τηλεργασία) μπορεί να γίνει μόνο εφόσον οι φορείς υποδοχής (ΦΥΠΑ) αποδέχονται την εξ αποστάσεως πρακτική άσκηση, δίνουν αυτή τη δυνατότητα σε ποσοστό 100% και το βεβαιώνουν εγγράφως”

 

Το παρόν ισχύει για όλη τη διάρκεια των «Έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».