Οδηγίες για την επανέναρξη της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του τελευταίου έτους και επί πτυχίω

Οδηγίες για την επανέναρξη της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του τελευταίου έτους και επί πτυχίω

Σχετικά με την επανέναρξη της Πρακτικής Άσκησης σας ενημερώνουμε ότι αφορά μόνο σε φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος και επί πτυχίω.

Επισημαίνουμε ότι κανένας φοιτητής δεν θα συνεχίσει / ξεκινήσει την Πρακτική του Άσκηση αν πρώτα δεν έχει έρθει σε επικοινωνία με το τμήμα του ή τον επιστημονικό υπεύθυνο, καθώς θα πρέπει να συναφθεί Ειδική σύμβαση εργασίας για την Πρακτική Άσκηση που θα αφορά στα νέα χρονικά διαστήματα.

Οδηγίες για τα Self Test μπορείτε να δείτε εδώ.

Το ΦΕΚ για την επανέναρξη της Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να το δείτε εδώ.

Την ΚΥΑ για τα Self Test μπορείτε να την δείτε εδώ.