Πίνακας αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Πίνακας αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τριες που επελέγησαν βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης της 20-02-2023 για τη χρηματοδότηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ είναι αυτοί/τες με τους κάτωθι Αριθμούς Μητρώου:

1. 461272017145
2. 45607
3. 51204488
4. 18392127
5. 46145263
6. 18392074
7. 51204530
8. 18392076
9. 272017081
10 551204494

Μπορείτε να δείτε το πρακτικό αξιολόγησης εδώ.