Μπεσέρης Γεώργιος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

besseris@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 1436

Διεύθυνση Γραφείου

αίθ. Δα3 , Κτήριο Α', Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα

Ώρες Γραφείου

Τρίτη 14:00-15:00, Παρασκευή 14:00-16:00