Μπεσέρης Γεώργιος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

besseris@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 1436

Διεύθυνση Γραφείου

αίθ. Δα3 , Κτήριο Α', Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα

Ώρες Γραφείου

ΔΕΥΤΕΡΑ: 2-3μμ, 5-6μμ ΤΕΤΑΡΤΗ: 1-2μμ, 5-6μμ