Καββαδίας Κοσμάς

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

kkav@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 1579

Διεύθυνση Γραφείου

γραφείο Β019, κτήριο Β, Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα

Ώρες Γραφείου

Τρίτη 14:00 - 16:00, Πέμπτη 15:00 - 17:00