Καββαδίας Κοσμάς

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρωτής Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Τμήματος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

kkav@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 1579

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.uniwa.gr/kkav/

Διεύθυνση Γραφείου

αίθ. B019, Κτήριο Β, Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα

Ώρες Γραφείου

Τρίτη 14:00-16:00, Πέμπτη 14:00-16:00