Μεντρέα Κάρμεν

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

cmedrea@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 1165

Διεύθυνση Γραφείου

αίθουσα Α226

Ώρες Γραφείου

Τρίτη 13:00-14:00 και Τετάρτη 15:00-17:00