Μέντζος Μιχαήλ

qode interactive strata

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.ΤΕ.Π.)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

mmentzos@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 1626

Διεύθυνση Γραφείου

αίθ. B024 , Κτήριο Β, Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα