Μουστρής Κωνσταντίνος

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

kmoustris@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 1625

Διεύθυνση Γραφείου

Αίθουσα Γ016, Κτήριο Γ, Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα 9:00 - 12:30, Τρίτη 9:00 -11:00, 13:00, 15:00, Πέμπτη 9:00 - 13:00

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Μουστρής, είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής, από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στη Μετεωρολογία-Φυσική του Περιβάλλοντος (ΕΚΠΑ). Είναι Διδάκτωρ της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Το επιστημονικό του ενδιαφέρον στρέφεται στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης για την ανάπτυξη προγνωστικών μοντέλων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θερμικής άνεσης-δυσφορίας, ακραίων βροχοπτώσεων, κλπ, που μπορούν στην συνέχεια να ενσωματωθούν σε ψηφιακές πλατφόρμες ενημέρωσης του κοινού, σε επίπεδο Δήμων, Περιφέρειας, κλπ, με στόχο την πρόληψη και αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στην δημόσια υγεία και την κοινωνία γενικότερα.
Έχει δημοσιεύσει 45 πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών. Έχει 67 ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών σε διεθνή συνέδρια με σύστημα κριτών και πρακτικών και 8 ανακοινώσεις επιστημονικών εργασιών σε αντίστοιχα εθνικά συνέδρια. Το ερευνητικό του έργο έχει ευρεία απήχηση στη διεθνή επιστημονική κοινότητα (Scopus: h-index=16, 953 αναφορές και Google Scholar: h-index=19, 1634 αναφορές). Είναι κριτής σε τουλάχιστον 15 διεθνή επιστημονικά περιοδικά με αντικείμενο το περιβάλλον, την ενέργεια και τις εφαρμογές τεχνητών νευρωνικών δικτύων.
Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μετεωρολογικής Εταιρείας (2011-σήμερα).
Είναι Εμπειρογνώμονας για τον τελικό έλεγχο ερευνητικών έργων στη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας.
Έχει διδάξει σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και έχει επιβλέψει τουλάχιστον 15 διπλωματικές εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών. Είναι μέλος της Συμβουλευτικής Τριμελούς Επιτροπής σε 4 Διδακτορικές Διατριβές, δύο εκ των οποίων έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς και υπεύθυνος Καθηγητής (Supervisor) σε μια Διδακτορική διατριβή που βρίσκεται σε εξέλιξη.

RESEARCH PROFILES

Google Scholar Profile

Research Gate Profile

Orcid Profile

Linkedin Profile

Academia Profile

Exaly Profile

 

 

 

Βιογραφικό Σημείωμα