Παπαθεοδοσίου Κωνσταντίνος

qode interactive strata

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

kopa@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 1193

Διεύθυνση Γραφείου

Β025 Κτήριο Β, Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα

Ώρες Γραφείου

Τετάρτη 15:00 – 17:00