Προεστάκης Εμμανουήλ

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Λέκτορας Εφαρμογών

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

eproest@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 5381190

Διεύθυνση Γραφείου

γραφείο ΔΑ4, Κτήριο Α', Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα

Ώρες Γραφείου

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.00-13.30 ΠΕΜΠΤΗ 12.00-13.30