Βαΐρης Αχιλλέας

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vairis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 1629

Προσωπική Ιστοσελίδα

https://sites.google.com/site/achillesvairis/

Διεύθυνση Γραφείου

Γ019, Κτήριο Γ,Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα

Ώρες Γραφείου

Τετάρτη 12:00-14:00, Τρίτη 11:00-13:00