Βαΐρης Αχιλλέας

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vairis@uniwa.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα

https://sites.google.com/site/achillesvairis/

Διεύθυνση Γραφείου

γραφείο Γ019, κτήριο Γ, Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα

Ώρες Γραφείου

Τρίτη 11:00-13:00