ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Γραμματεία θα δέχεται τις αιτήσεις εξέτασης Διπλωματικών/Πτυχιακών εργασιών μέχρι 25-09-2020.

Η αίτηση εξέτασης θα συνοδεύεται με την εισήγηση του αρμόδιου υπεύθυνου καθηγητή.

Η κατάθεση θα γίνεται ηλεκτρονικά στο e-mail (mech@uniwa.gr) της Γραμματείας μόνο από το Ιδρυματικό e-mail των φοιτητών/φοιτητριών.

Εδώ θα βρείτε το έντυπο της αίτησης εξέτασης Διπλωματικής/Πτυχιακής εργασίας και εδώ το έντυπο της εισήγησης.