ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

Οι φοιτητές-φοιτήτριες να συμπληρώνουν το έντυπο ανάληψης Διπλωματικών ή Πτυχιακών εργασιών, να τα αποστέλλουν για υπογραφή στον αρμόδιο εισηγητή και στη συνέχεια να τα αποστέλλουν  ηλεκτρονικά από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό  και μόνο, στο e-mail της Γραμματεία του Τμήματος, mech@uniwa.gr

Προσοχή στον αγγλικό τίτλο.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αίτησης ανάληψης Διπλωματικής ή Πτυχιακής εργασίας είναι η Κυριακή, 20/03/2022.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες)

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ