ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ