ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ 2020-21