Παράταση αιτήσεων ανάληψης Διπλωματικών και Πτυχιακών εργασιών Χειμερινού εξαμήνου μέχρι και 13/11/2022

Παράταση αιτήσεων ανάληψης Διπλωματικών και Πτυχιακών εργασιών Χειμερινού εξαμήνου μέχρι και 13/11/2022

Οι φοιτητές-φοιτήτριες να συμπληρώνουν το έντυπο ανάληψης Διπλωματικών ή Πτυχιακών εργασιών, να τα αποστέλλουν για υπογραφή στον αρμόδιο εισηγητή και στη συνέχεια να τα αποστέλλουν  ηλεκτρονικά από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό  και μόνο, στο e-mail της Γραμματεία του Τμήματος., mech@uniwa.gr

Προσοχή στον αγγλικό τίτλο.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αίτησης ανάληψης Διπλωματικής ή Πτυχιακής εργασίας είναι η Κυριακή, 13/11/2022.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ Β

1 Αίτηση Ανάληψης Διπλωματικής Εργασίας

2 Αίτηση Ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας