Παράταση αιτήσεων ανάληψης Διπλωματικών και Πτυχιακών εργασιών Εαρινού εξαμήνου μέχρι και 30/03/2022

Παράταση αιτήσεων ανάληψης Διπλωματικών και Πτυχιακών εργασιών Εαρινού εξαμήνου μέχρι και 30/03/2022

Οι φοιτητές-φοιτήτριες να συμπληρώνουν το έντυπο ανάληψης Διπλωματικών ή Πτυχιακών εργασιών, να τα αποστέλλουν για υπογραφή στον αρμόδιο εισηγητή και στη συνέχεια να τα αποστέλλουν  ηλεκτρονικά από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό  και μόνο, στο e-mail της Γραμματεία του Τμήματος, mech@uniwa.gr

Προσοχή στον αγγλικό τίτλο.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αίτησης ανάληψης Διπλωματικής ή Πτυχιακής εργασίας είναι η Τετάρτη, 30/03/2022.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ