ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αίτησης ανάληψης πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας είναι η 12/04/2024.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

1 Αίτηση Ανάληψης Διπλωματικής Εργασίας

2 Αίτηση Ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας