ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αίτησης εξέτασης πτυχιακής ή διπλωματικής  εργασίας είναι η 24/02/2024.

Η συγκεκριμένη αίτηση υποβάλλεται μαζί με την εισήγηση από τον Επιβλέποντα Καθηγητή.

 

Έντυπα Πτυχιακής Εργασίας:

Αίτηση Εξέτασης Πτυχιακής Εργασίας

Δήλωση Συγγραφέα Πτυχιακής Εργασίας

 

Έντυπα Διπλωματικής Εργασίας:

Αίτηση Εξέτασης Διπλωματικής Εργασίας

Δήλωση Συγγραφέα -Διπλωματικής Εργασίας