Ανακοινώσεις για Μαθήματα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πα.Δ.Α.

Η εξέταση του μαθήματος περιλαμβάνει απαντήσεις σε Θεωρητικές Ερωτήσεις με κλειστές σημειώσεις και συμβολή κατά 50% στο βαθμό εξέτασης ΚΑΙ επίλυση Υπολογιστικών Ασκήσεων με ανοιχτές σημειώσεις με αντίστοιχη συμβολή κατά 50% στο βαθμό εξέτασης.

Τα δύο τμήματα της εξέτασης γίνονται διαδοχικά, δηλαδή πρώτα οι Θεωρητικές Ερωτήσεις (χωρίς σημειώσεις), ακολουθεί μικρό διάλειμμα (περίπου πέντε (5) λεπτών) και στη συνέχεια η επίλυση Υπολογιστικών Ασκήσεων (με ανοιχτές σημειώσεις). ...

Περισσότερα

Σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ. 5 του Νόμου 4621/τ. Β΄/21-10-2020 (Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής) ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι φοιτητές εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο, στην οποία εξετάζονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ΄εξαίρεση.

Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε ως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. ...

Περισσότερα

Οι φοιτητές δύνανται να τροποποιήσουν ως και τρία (3) μαθήματα της υποβληθείσας δήλωσης μαθημάτων από 22/03/2022  έως και 30/03/2022 αποστέλλοντας την αίτηση ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας του Τμήματος mech@uniwa.gr.

Γενική-Αίτηση-Φοιτητή

Οι φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση μαθημάτων, έχουν τη δυνατότητα από 21/03/2021 έως και 31/03/2021 να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος mech@uniwa.gr αίτηση εκπρόθεσμης εγγραφής, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, καθώς και τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
Η απόφαση για την έγκριση της εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων λαμβάνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. ...
Περισσότερα

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει/προτίθενται να δηλώσουν στο μάθημα στο τρέχον εξάμηνο, να εγγραφούν στην αντίστοιχη σελίδα του eclass και να ενημερωθούν για τους όρους διεξαγωγής του από την ανακοίνωση του έχει αναρτηθεί στο “Έγγραφα”.

Την Τετάρτη 16 Μαρτίου στο Εργαστήριο Ρευστομηχανικής (Γ014) στις 10.00-12.00 θα είμαι διαθέσιμος για την επίλυση αποριών και παροχή διευκρινήσεων για τη γραπτή εξέταση του μαθήματος «Θερμοδυναμική Ι», η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χειμερινής εξεταστικής περιόδου 2021-22.

 

Ο διδάσκων

Κωνσταντίνος – Στέφανος Νίκας

Η προγραμματισμένη συνάντηση της Παρασκευής 11 Μαρτίου στο Εργαστήριο Ρευστομηχανικής (Γ014) στις 09.00-11.30 για την επίλυση αποριών και παροχή διευκρινήσεων για τη γραπτή εξέταση του μαθήματος «Θερμοδυναμική Ι», η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χειμερινής εξεταστικής περιόδου 2021-22, αναβάλλεται λόγω θέματος υγείας.

Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για την πραγματοποίησή της.

 

Ο διδάσκων

Κωνσταντίνος – Στέφανος Νίκας ...

Περισσότερα

Την Παρασκευή 11 Μαρτίου στο Εργαστήριο Ρευστομηχανικής (Γ014) στις 09.00-11.30, θα είμαι διαθέσιμος για την επίλυση αποριών και παροχή διευκρινήσεων για τη γραπτή εξέταση του μαθήματος «Θερμοδυναμική Ι», η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χειμερινής εξεταστικής περιόδου 2021-22.

 

Ο διδάσκων

Κωνσταντίνος – Στέφανος Νίκας

Οι εγγραφές στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Θερμικές Κατεργασίες Μεταλλικών Υλικών» θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από το Σάββατο 5 Μαρτίου 2022 (13.00) μέχρι την Τετάρτη 9 Μαρτίου (23.59) μέσω της πλατφόρμας eclass (https://eclass.uniwa.gr/courses/MECH145)

Οι εγγραφές στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Ανάλυση Αστοχίας Μηχανολογικών υλικών» θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από το Σάββατο 5 Μαρτίου 2022 (13.00) μέχρι την Τετάρτη 9 Μαρτίου (23.59) μέσω της πλατφόρμας eclass (https://eclass.uniwa.gr/courses/MECH129)

Οι Εγγραφές στο Θεωρητικό και Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος “ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ Η/Υ (CNC-CAM)” θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 (14:00) έως και Δευτέρα 07 Μαρτίου 2022 (23:59) μέσω της πλατφόρμας moodle(moodle.uniwa.gr)

EDIT: Για τη διευκόλυνση παρακολούθησης των φοιτητών, έγινε αλλαγή του εργαστηριακού Τμήματος της Τρίτης 19-21, το οποίο θα διεξάγεται τη Δευτέρα 11-13. Έχουν ενημερωθεί τα slots δήλωσης στο moodle. ...

Περισσότερα

Οι Εγγραφές στο Θεωρητικό και Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος “Μοντελοποίηση και Υπολογισμός Κατασκευών (CAE)” θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 (14:00) έως και Δευτέρα 07 Μαρτίου 2022 (23:59) μέσω της πλατφόρμας moodle (moodle.uniwa.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει αρχικά να αυτό-εγγραφούν στο μάθημα και στη συνέχεια στο τμήμα “Εγγραφές – Εαρινό 2021/2022” να επιλέξουν “Εγγραφή για την παρακολούθηση Θεωρίας (2021-2022)” και “Εγγραφή-Επιλογή Εργαστηριακού Τμήματος (2021-2022)” για την εγγραφή τους στη θεωρία και στο εργαστήριο αντίστοιχα. ...

Περισσότερα

Οι Εγγραφές στο Θεωρητικό και Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος “ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ – CAD II” θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 (14:00) έως και Δευτέρα 7 Μαρτίου 2022 (23:59) μέσω της πλατφόρμας moodle (moodle.uniwa.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει αρχικά να αυτό-εγγραφούν στο μάθημα και στη συνέχεια στο τμήμα “Εγγραφές – Εαρινό 2021/2022” να επιλέξουν “Εγγραφή για την παρακολούθηση Θεωρίας (2021-2022)” και “Εγγραφή-Επιλογή Εργαστηριακού Τμήματος (2021-2022)” για την εγγραφή τους στη θεωρία και στο εργαστήριο αντίστοιχα. ...

Περισσότερα

Ενημερώνονται οι φοιτητές/ήτριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας, ότι οι εγγραφές Φροντιστηριακών Τμημάτων θα γίνουν online μέσω της πλατφόρμας moodle.

Καθώς το μάθημα λειτουργεί προπαρασκευαστικά / επικουρικά για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, η παρακολούθησή του συνιστάται σε φοιτητές/ήτριες που βρίσκονται σε στάδιο ανάληψης / εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Οι φοιτητές/ήτριες θα πρέπει πρώτα να κάνουν εγγραφή στην σελίδα του μαθήματος στο moodle (αυτοεγγραφή) με κλειδί εγγραφής mepe2022, ...

Περισσότερα

Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα Περιβάλλον & Βιομηχανική Ανάπτυξη, ότι θα πρέπει πραγματοποιήσουν εγγραφή στην σελίδα Μoodle του μαθήματος (αυτοεγγραφή) με κλειδί εγγραφής env2022.

Οι εγγραφές εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν online κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης μέσω της σελίδας Moodle του μαθήματος.

Επίσης, σχετικά με την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων θα υπάρξει νέα ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος και της σελίδας Moodle του μαθήματος. ...

Περισσότερα

Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα Έξυπνα Ενεργειακά Κτήρια, ότι θα πρέπει πραγματοποιήσουν εγγραφή στην σελίδα Μoodle του μαθήματος (αυτοεγγραφή) με κλειδί εγγραφής exek2022.

Οι εγγραφές εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν online κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης μέσω της σελίδας moodle.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 http://ikaros.teipir.gr/ops/

 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO

ΤΡΙΤΗ 11.00- 13.00

ΘΕΩΡΙΑ

ΤΡΙΤΗ 13.00- 15.00

 

Οι εγγραφές στα Τμήματα της Θεωρίας και του Εργαστηρίου του μαθήματος  Βελτιστοποίηση Παραγωγικών Συστημάτων (Η’ Εξάμηνο) πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, ...

Περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 http://ikaros.teipir.gr/ops/

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΈΡΕΥΝΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ_10.00 – 13.00

 

Οι εγγραφές στα Εργαστηριακά τμήματα και τα Τμήματα Ασκήσεων Πράξης (Φροντιστηριακά) του μαθήματος

Επιχειρησιακή Έρευνα (ΣΤ’ Εξάμηνο)  πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, ...

Περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 http://ikaros.teipir.gr/ops/

 

TΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ TMHMATA

ΔΕΥΤΕΡΑ_11.00-13.00 (Ε1)

ΔΕΥΤΕΡΑ_13.00-15.00 (Ε2)

ΤΕΤΑΡΤΗ_14.00-16.00 (Ε3)

ΠΕΜΠΤΗ_16.00-18.00 (Ε4)

 

ΘΕΩΡΙΑ – ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ  

ΠΕΜΠΤΗ_13.00-16.00

 

 Οι εγγραφές στα Εργαστηριακά τμήματα και τα Τμήματα Ασκήσεων Πράξης (Φροντιστηριακά) του μαθήματος

Tεχνικοοικονομική Ανάλυση (ΣΤ’ Εξάμηνο) πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, ...

Περισσότερα

Η θεωρία του μαθήματος Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρονική Τεχνολογία, θα ξεκινήσει την Πέμπτη 10/3/2022

Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν ο μάθημα πρέπει να κάνουν εγγραφή στο e-class του μαθήματος (https://eclass.uniwa.gr/courses/MECH133/)  και να διαβάζουν τις ανακοινώσεις που αναρτώνται εκεί.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου μαθήματος θεωρίας θα γίνει και ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο που θα πραγματοποιηθούν τα εργαστηριακά μαθήματα και μετά το μάθημα θα υπάρξουν και σχετικές ανακοινώσεις στο e-class

Μέσω του e-class θα πραγματοποιηθούν και οι εγγραφές στο εργαστήριο μετά από σχετική ανακοίνωση. ...

Περισσότερα

Την Παρασκευή 4/3/2022 και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η εισαγωγική διάλεξη του μαθήματος Θερμοδυναμική ΙΙ.

Θα αναφερθούμε στην διεξαγωγή των διαλέξεων και του εργαστηρίου.

Η πρώτη εισαγωγική συνάντηση μας – διάλεξη θα διεξαχθεί στην αίθουσα Γ016.

Αγαπητοί Φοιτητές, αγαπητές Φοιτήτριες,

Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη των διαλέξεων της Θεωρίας του μαθήματος «Μηχανική των Ρευστών Ι» θα ξεκινήσει την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022, στην αίθουσα Α011 και ώρα 12:00-16:00μμ, βάσει προγράμματος.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές και όλες οι φοιτήτριες που πρόκειται να δηλώσουν, να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στο μάθημα Μηχανική των Ρευστών Ι, ...

Περισσότερα

Αγαπητοί φοιτητές/τριες,

την Παρασκευή 04/03/2022 στις 17:00 στην αίθουσα Β114 θα πραγματοποιηθεί η 1η διάλεξη της θεωρίας του μαθήματος Αντοχή των Υλικών. Παρακαλείσθε να εγγραφείτε στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος στο e-class μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MECH205/

Για την ενημέρωση σας σχετικά με το εργαστήριο του μαθήματος παρακαλείσθε να διαβάσετε την σχετική ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στο e-class στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://eclass.uniwa.gr/modules/announcements/?course=MECH205

Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής 2021-2022 προκειμένου να ενταχθούν σε εργαστηριακή ομάδα θα πρέπει να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο που έχει αναρτηθεί στο e-class στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://eclass.uniwa.gr/modules/questionnaire/?course=MECH205

Στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο δηλώνετε την 1η και 2η προτίμησή σας μεταξύ των προγραμματισμένων εργαστηριακών ομάδων. ...

Περισσότερα

Αύριο Τρίτη 29/2/2022 και ώρα 15:00 – 18:00 θα πραγματοποιηθεί το πρώτο μάθημα θεωρίας του μαθήματος Έξυπνα Ενεργειακά Κτήρια, όπου θα ενημερωθείτε και για τον τρόπο διεξαγωγής των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων. Για την εγγραφή σας στη σελίδα Moodle του μαθήματος θα ενημερωθείτε εκ νέου με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

 

Σε εφαρμογή οδηγίας του Ιδρύματος, καλούνται οι φοιτητές που αποδεδειγμένα νοσούσαν από κορωνοϊό στις 23/02/2022 ημέρα εξέτασης του μαθήματος Μηχανική Ι – Στατική να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση την Παρασκευή 11/03/2022 (17:00-18:00)  στην αίθουσα Β114.

Ο διδάσκων

Δημήτριος Σάββας

Όσοι από τους/τις φοιτητές/τριες επιλέξουν να παρακολουθήσουν το μάθημα ΘΨΚ Ι μπορούν να εγγραφούν στα αντίστοιχα μαθήματα στο eclass (Θεωρία, Εργαστήριο).

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα αρχίσουν την Τρίτη  8/3/2022  ώρα και αίθουσα σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Για τα εργαστηριακά μαθήματα θα ενημερωθείτε  μέσω eclass.

Σε εφαρμογή οδηγίας του Ιδρύματος, οι φοιτητές που αποδεδειγμένα νοσούσαν από κορωνοϊό τις ημέρες εξέτασης των μαθημάτων: Κατεργασίες Μορφοποίησης (21/2/22), Μηχανική Επιφανειών (23/2/2022) και Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ (25/2/2022) και για το λόγο αυτό δεν ήταν δυνατό να λάβουν μέρος στις προγραμματισμένες γραπτές εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου 2021-2022,

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8/3/2022 (13:00-16:00) ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ018.

Η διδάσκουσα

Π.Π. ΨΥΛΛΑΚΗ