Κονδύλη Αιμιλία

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

ekondili@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 1430

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://ops.mech.uniwa.gr