Παπαποστόλου Χριστιάνα

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

chrispap@uniwa.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://ops.mech.uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

αίθ. B020 , Κτήριο Β, Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα

Ώρες Γραφείου

Τετάρτη 11:00 - 13:00, Πέμπτη 10:00 - 12:00

Σπουδές

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ: Πανεπιστήμιο Heriot Watt University – Ηνωμένου Βασιλείου, School of Engineering and Physical Sciences
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ: Πανεπιστήμιο Heriot Watt University – Ηνωμένου Βασιλείου, School of Engineering and Physical Sciences, TEI Πειραιά- Τμήμα Μηχανολογίας
ΠΤΥΧΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: TEI Πειραιά- Τμήμα Μηχανολογίας

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τεχνικοοικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση εφοδιαστικών
αλυσίδων ενέργειας, καυσίμων και βιοκαυσίμων, θέματα διαχείρισης αποβλήτων

 

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

 • Papapostolou, C.M., Kondili, E.M., Zafirakis D.P., Tzanes, G.T., 2020, “Sustainable Water Supply Systems for the Islands: The Integration with the Energy Problem”, Renewable Energy, Vol. 146, pp. 2577-2588.
 • Papapostolou, C.M., Tzanes, G., Kondili, E.M., 2019 “Optimisation of the integrated water – energy systems in small group of islands communities”, Computer Aided Chemical Engineering, Vol.46, pp. 1735-1740.
 • Papapostolou, C.M., Kondili, E.M., Tzanes, G., 2019 “Optimisation of the integrated water – energy systems: a review with a focus in Process Systems Engineering”, Computer Aided Chemical Engineering, Vol. 46, pp. 1621-1626.
 • Tzanes, G., Zafeiraki, E., Papapostolou, C., Zafirakis, D., Moustris, K., Kavadias, K., Chalvatzis, K., Kaldellis, J.K., 2019, “Assessing the Status of Electricity Generation in the NonInterconnected Islands of the Aegean Sea Region”, Energy Procedia, Vol. 159, pp. 424-429.
 • Papapostolou, C.M., Kondili, E.M., Tzanes, G., 2018 “Optimisation of water supply systems in the water – energy nexus: Model development and implementation to support decision making in investment planning”, Computer Aided Chemical Engineering, Vol.43, pp. 1213-1218.
 • Papapostolou C., Kondili E., Kaldellis, J.K., 2011, “Development and implementation of an optimisation model for biofuels supply chain”, Energy, Vol.36(10), pp. 6019-6026.
 • Kondili E., Kaldellis J.K., Papapostolou C., 2010, “A novel systemic approach to water resources optimisation in areas with limited water resources”, Desalination, Vol.250(1), pp.297-301

 

Προπτυχιακά μαθήματα/ Undergraduate Courses

Περιβαλλοντική Μηχανική – Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Τεχνικοοικονομική Ανάλυση – Βελτιστοποίηση Παραγωγικών Συστημάτων – Επιχειρησιακή Έρευνα

 

Μεταπτυχιακά μαθήματα/ Postgraduate Courses

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπoυδών «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις»
  • Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και Βιώσιμη Ανάπτυξη
  • Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Ανάπτυξη Μελετών – Σύγχρονες Τάσεις και Πρακτικές
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπoυδών “MSc in Energy Systems” (Πρώην MSc in Energy)
  • Environmental Impact Assessment
  • Dissertation Methodology

Βιογραφικό Σημείωμα