Ανακοινώσεις Γραμματείας

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ν.4957/2022 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «Ειδικώς οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξαμήνων, δικαιούνται να εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου».

Βάσει των παραπάνω, όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης,  ...

Περισσότερα

Οι φοιτητές δύνανται να τροποποιήσουν ως και τρία (3) μαθήματα της υποβληθείσας δήλωσης μαθημάτων από 02/04/2024 έως και 12/04/2024 αποστέλλοντας την αίτηση αποκλειστικά από το ιδρυματικό τους email ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας του Τμήματος mech@uniwa.gr.

ΕΝ11.05 2 Γενική Αίτηση Φοιτητή V4 141003

Οι φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση μαθημάτων, έχουν τη δυνατότητα από 02-04-2024 έως και 12/04/2024 να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος mech@uniwa.gr μόνο από το ιδρυματικό τους email αίτηση εκπρόθεσμης εγγραφής, στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, καθώς και τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Αίτηση Εκπρόθεσμης Εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων ...

Περισσότερα

Συνημμένα θα δείτε τρεις ανακοινώσεις και προκηρύξεις υποτροφιών από τα έσοδα κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται το ΙΚΥ. 

Συγκεκριμένα αφορούν τα κληροδοτήματα: «Εις μνήμην Μαρίας Ζαούση», «Νικ. Δ. Χρυσοβέργης» και «Λεωνίδας Νικολαΐδης».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΖΑΟΥΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΖΑΟΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων παρατείνονται έως την Δευτέρα 01 Απριλίου 2024.

Οι φοιτήτριες & οι φοιτητές που δεν έχουν προβεί σε δήλωση πρέπει να εισέλθουν στο φοιτητολόγιο και να πραγματοποιήσουν τη δήλωση τους.

Οι φοιτητές-φοιτήτριες να συμπληρώνουν το έντυπο ανάληψης Διπλωματικών ή Πτυχιακών εργασιών, να το αποστέλλουν για υπογραφή στον αρμόδιο εισηγητή και στη συνέχεια να το αποστέλλουν  ηλεκτρονικά από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό  και μόνο, στο e-mail της Γραμματεία του Τμήματος, mech@uniwa.gr

Προσοχή στον αγγλικό τίτλο.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αίτησης ανάληψης Διπλωματικής ή Πτυχιακής εργασίας είναι η Παρασκευή, ...

Περισσότερα

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/Files/Dianomi_Earinou_2023_24.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την *Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024* και θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 24 Μαΐου 2024*. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την *Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024* και θα ολοκληρωθούν την *Παρασκευή 10 Μαΐου 2024*. 

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους. ...

Περισσότερα

Παρακαλούνται οι Φοιτητές/Φοιτήτριες που θα δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων-Μηχανικών το μάθημα «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι» για το εαρινό εξάμηνο 2023 – 2024 να εγγραφούν στην πλατφόρμα του μαθήματος του eclass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/MECH107/

Σημείωση: Απαιτείται η αναγραφή ΤΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ME ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ στο πεδίο “Σχετικά με μένα” ...

Περισσότερα

Τα μαθήματα και τα εργαστήρια για το Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024 γίνονται με φυσική παρουσία φοιτητών σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων που έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

2. Ο φοιτητής δικαιούται μία και μόνο αλλαγή στην κατεύθυνση που επέλεξε αρχικά, η οποία πραγματοποιείται κατόπιν αίτησής του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος και έγκρισης από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται έως την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού εξαμήνου από εκείνο της επιλογής κατεύθυνσης, σύμφωνα με το Π.Π.Σ.

3. Μαθήματα της αρχικής κατεύθυνσης, στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ο φοιτητής και δεν είναι κοινά με τη
νέα κατεύθυνση, ...
Περισσότερα

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2023-2024 θα γίνουν μέσω του Web  από τη σελίδα https://sso.uniwa.gr/  την περίοδο  11/03/2024 έως και 26/03/2024.

Τονίζεται:

  • ότι η επιτυχής ηλεκτρονική δήλωση των μαθημάτων στις προβλεπόμενες προθεσμίες είναι ευθύνη των ίδιων των φοιτητών-φοιτητριών.
  • Κατόπιν αυτού όλοι οι φοιτητές-φοιτήτριες οφείλουν να εκτυπώνουν τη δήλωση μαθημάτων τους,
  • ...
Περισσότερα

Με βάση την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών οι εξετάσεις του Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 θα γίνουν με φυσική παρουσία των φοιτητών  σύμφωνα με το ακόλουθο Πρόγραμμα, όποτε δοθεί αυτή η δυνατότητα.

Πρόγραμμα Εξεταστικής 2024 Φεβρουάριος-V8a

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αίτησης εξέτασης πτυχιακής ή διπλωματικής  εργασίας είναι η 24/02/2024.

Η συγκεκριμένη αίτηση υποβάλλεται μαζί με την εισήγηση από τον Επιβλέποντα Καθηγητή.

 

Έντυπα Πτυχιακής Εργασίας:

Αίτηση Εξέτασης Πτυχιακής Εργασίας

Δήλωση Συγγραφέα Πτυχιακής Εργασίας

  ...

Περισσότερα