Δ' Εξάμηνο

Δ' Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
MM004Υ01 Αριθμητικές μέθοδοι ΜΕΥ 5 6.5 Σαρρής Ιωάννης
MM004Υ02 Μετρήσεις Τεχνικών Μεγεθών ΜΕΥ 5 6.5  
MM004Υ03 Μηχανική των Ρευστών I ΜΕΥ 5 6.5 Νίκας Κωνσταντίνος-Στέφανος, Μουστρής Κωνσταντίνος
MM004Υ04 Περιβάλλον και Βιομηχανική Ανάπτυξη ΜΕΥ 4 4 Καλδέλλης Ιωάννης, Κονδύλη Αιμιλία
MM004Υ05 Στοιχεία Μηχανών II ΜΕΥ 5 6.5 Τσολάκης Αντώνιος