Διπλωματικές-Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές να συμπληρώνουν το έντυπο ανάληψης Διπλωματικών ή Πτυχιακών εργασιών, να τα αποστέλλουν για υπογραφή στον αρμόδιο εισηγητή και στη συνέχεια να τα αποστέλλουν  ηλεκτρονικά από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό  και μόνο, στο e-mail της Γραμματεία του Τμήματος., mech@uniwa.gr

Προσοχή στον αγγλικό τίτλο.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αίτησης ανάληψης Διπλωματικής ή Πτυχιακής εργασίας είναι η Κυριακή,  ...

Περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (πληροφορίες / διαδικασίες)
  • Φοιτητές 4ους Προγράμματος Σπουδών
    • Τμήμα Διασύνδεσης, Διαμεσολάβησης & Καινοτομίας

https://clio.uniwa.gr/apascholisi/

  • Μοοdle Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=1216

  • Φοιτητές 5ους Προγράμματος Σπουδών
    • ΕΣΠΑ

https://praktiki.uniwa.gr/diadikasia/

  ...

Περισσότερα

Παρατείνεται η αναστολή της Πρακτικής Άσκησης έως τις 07/01/2021 (δείτε τη σχετική ΚΥΑ εδώ).

Κατ’ εξαίρεση:

“Η εξ’ αποστάσεως πρακτική άσκηση (τηλεργασία) μπορεί να γίνει μόνο εφόσον οι φορείς υποδοχής (ΦΥΠΑ) αποδέχονται την εξ αποστάσεως πρακτική άσκηση, δίνουν αυτή τη δυνατότητα σε ποσοστό 100% και το βεβαιώνουν εγγράφως”

 

Το παρόν ισχύει για όλη τη διάρκεια των «Έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19». ...

Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία κατάθεσης αίτησης ανάληψης Πτυχιακής ή Διπλωματικής εργασίας παρατείνεται έως την Κυριακή, 29-30-2020.

“Εξ’ αποστάσεως πρακτική άσκηση (τηλεργασία) μπορεί να γίνει μόνο εφόσον οι φορείς υποδοχής (ΦΥΠΑ) αποδέχονται την εξ αποστάσεως πρακτική άσκηση, δίνουν αυτή τη δυνατότητα σε ποσοστό 100% και το βεβαιώνουν εγγράφως”

Αγαπητοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 320/7-11-2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 4899)» και ΑΔΑ ΡΩΣΧ46ΜΤΛαναστέλλεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία (δια ζώσης) από 7 έως και 30 Νοεμβρίου 2020.

Δηλαδή, διακόπτονται οι πρακτικές ασκήσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει και δεν ξεκινά καμία νέα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020. ...

Περισσότερα

Η Γραμματεία θα δέχεται τις αιτήσεις εξέτασης Διπλωματικών/Πτυχιακών εργασιών μέχρι 25-09-2020.

Η αίτηση εξέτασης θα συνοδεύεται με την εισήγηση του αρμόδιου υπεύθυνου καθηγητή.

Η κατάθεση θα γίνεται ηλεκτρονικά στο e-mail (mech@uniwa.gr) της Γραμματείας μόνο από το Ιδρυματικό e-mail των φοιτητών/φοιτητριών.

Εδώ θα βρείτε το έντυπο της αίτησης εξέτασης Διπλωματικής/Πτυχιακής εργασίας και εδώ το έντυπο της εισήγησης. ...

Περισσότερα

Εδώ θα δείτε τον πίνακα των εξεταζόμενων Πτυχιακών εργασιών.

Εδώ θα δείτε τον πίνακα των εξεταζόμενων Διπλωματικών εργασιών.

Η Γραμματεία θα δέχεται τις αιτήσεις εξέτασης Πτυχιακών/Διπλωματικών εργασιών μέχρι 03-07-2020.
Η αίτηση εξέτασης θα συνοδεύεται με την εισήγηση του αρμόδιου υπεύθυνου καθηγητή.
Η κατάθεση θα γίνεται ηλεκτρονικά στο e-mail της Γραμματείας μόνο από το Ιδρυματικό e-mail των φοιτητών/φοιτητριών.
Εδώ θα βρείτε το έντυπο της αίτησης εξέτασης Πτυχιακής εργασίας και το έντυπο της εισήγησης.
Εδώ θα βρείτε το έντυπο της αίτησης εξέτασης Διπλωματικής εργασίας και το έντυπο της εισήγησης. ...
Περισσότερα

Λόγω της έκτακτης κατάστασης της πανδημίας Covid-19 και έπειτα από διαπίστωση ότι μερίδα φοιτητών-φοιτητριών δεν προέβησαν σε δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 παρακαλούμε, όπως αποστείλετε από το ιδρυματικό σας email και μόνο μέχρι 01/06/2020 και ώρα 14:00 στο email της Γραμματείας mech@uniwa. ...

Περισσότερα

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1699/τ.Β/05-05-2020, από τη Δευτέρα 11-05-2020 αρχίζει ξανά η διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης, που είχε ανασταλεί προσωρινά εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων λόγω του COVID-19, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η Πρακτική Άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.

Για όσους/ες φοιτητές/τριες του Τμήματος η Πρακτική Άσκηση είχε ξεκινήσει μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ, ...

Περισσότερα

 

Οι φοιτητές να συμπληρώνουν το έντυπο ανάληψης Διπλωματικών-Πτυχιακών εργασιών, να τα αποστέλλουν για υπογραφή στον αρμόδιο εισηγητή και στη συνέχεια να τα αποστέλλουν  ηλεκτρονικά από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό  και μόνο στη Γραμματεία του Τμήματος. ...
Περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αίτησης εξέτασης πτυχιακής ή διπλωματικής  εργασίας είναι η 20/02/2020.

Εδώ θα βρείτε το έντυπο της αίτησης.

  1. Η συγκεκριμένη αίτηση υποβάλλεται μετά την υποβολή σχετικής εισήγησης από τον Επιβλέπονται Καθηγητή.

2. Συνυποβάλλεται το cd με την πτυχιακή εργασία.

3. Ο σπουδαστής μέσα σε 3 ημέρες από την εξέταση της εργασίας, ...

Περισσότερα

Οι περίοδος δηλώσεων μαθημάτων παρατείνεται έως 05-02-2020.

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που ήδη έχουν προβεί σε δήλωση μαθημάτων να τις οριστικοποιήσουν, γιατί εντοπίζονται σε πρόχειρη κατάσταση.

 

Εκ της Γραμματείας

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές/τήτριες που επελέγησαν βάσει των κριτηρίων της Πρόσκλησης της 7/10/2019 (που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών) για τη Χρηματοδότηση Πρακτικής Άσκησης Μέσω ΕΣΠΑ είναι αυτοί/τές με τους κάτωθι αριθμούς Μητρώου:

1. 45763
2. 45497
3. 44171

Οι φοιτητές/τήτριες που έχουν βρει το Φορέα στον οποίο επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση παρακαλούνται να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Τμήματος για την απρόσκοπτη συνέχιση των διαδικασιών έναρξής της. ...

Περισσότερα

Ακολουθεί το μήνυμα της Εταιρείας:

—————————————————————

Η εταιρεία μας EUROMETAL δραστηριοποιείται εντατικά στον κλάδο των
μεταλλικών κατασκευών οδοποιΐας. Συγκεκριμένα στην κατασκευή χαλύβδινων
στηθαίων ασφαλείας οδών, στηθαίων ασφαλείας για γέφυρες, μεταλλικών
πλαισίων σηράγγων, γαλβάνισμα εν θερμώ, καθώς και όλων των συναφών
υλικών που έχουν σχέση με την οδοποιία, όπως στύλους στήριξης πινακίδων,
κλωβούς αγκύρωσης, τερματικά κλπ.

Αναζητούμε τελειόφοιτους μηχανολογίας, έως 6 άτομα, ...

Περισσότερα